МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС НА САЙТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №17 - ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ "КАЛИНКА" КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Сторінками історії

Сторінками історії ЦЕВ "Калинка"

Центр естетичного виховання "Калинка" відкритий на базі навчально-виховного об'єднання "Загальноосвітня школа №17" у 1997 році. В центрі працює 10 гуртків, що становить 21 група та майже 335 вихованців. Основними напрямками роботи центру є художньо-естетичний (вокальний, таетральний та хореографічний гуртки), науково-технічний (образотворче мистецтво, бісероплетіння, художнє в'язання), туристсько-краєзнавчий (туризм та краєзнавство), гуманітарний (народознавство).

Керівники гуртків та вихованці центру естетичного виховання "Калинка" активно прийма.ть участь в підготовці та проведенні загальношкільних, міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів, конкурсів, змагань та виставок.

Багатьом випускникам центру естетичного виховання "Калинка" шкільне захоплення дало путівку в доросле життя.

Згуртований колектив ентузіастів центру допомагає правильно обрати життєві орієнтири своїм вихованцям.

Отже, в центрі естетичного виховання дитина не просто відтворює те, що засвоює.Завдяки своїй унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює знання та навички, вдосконалює їх. Саме у цьому і полягає закон творчої поведінки і особливість методики позашкільного педагогічного процесу, яка будується на особистісних стосунків, котрі є джерелом продуктивної творчої діяльності дитячої спільності.

Таким чином, творчі здібності дітей ми розглядаємо як сукупність властивостей і якостей особистості, які дозволяють здійснювати пошук, використовуючи при цьому нестандартні засоби, здогадку розв'язувати інтелектуальні і побутові практичні проблеми з установкою на відкриття нового, несвідомого для себе. До того ж, здібність до творчості - є універсальна здібність особистості. Універсальність її полягає в тому, що сформовані її компоненти в будь-якому одному виді творчості, напрклад, технічному, художньому, ігровому тощо, можуть проявлятися й здобувати свій подальший розвиток й в інших видах творчої діяльності.

Одним з найважливіших моментів в роботі з творчо обдарованими дітьми та молоддю є не тільки реалізація безперервного поетапного розвитку з врахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей, а також спеціфіки прояву обдарованості до різних видів діяльності.

Працюючи декілька років над цією темою ми можемо зробити висновок, що результативність цієї роботи значно підвищується коли вона буде здійснюватися у відповідній системі, бо формування цілісних особистісних якостей, потребують системного підходу до процесу їх формуваеея та розвитку. При цьому її ефективність знаходиться у прямій залежності від:

а) підготовки керівників гуртків щодо здійснення цієї роботи, їх майстерності, щодо керування діяльністю учнів при розв'язуванні творчих завдань;

б) врахування рівня індивідуального розвитку вихованців гуртків;

в) створення умов щодо просування кожного учня у процесі вирішення завдань (використання спочатку більш простого завдання до поступого його ускладнення тощо).

Ефективність роботи щодо розвитку творчої особистості значно підвищуються при дотриманні таких психолого - педагогічних умов:

а) коли створюється  емоційна, доброзичлива атмосфера у процесі виконання учнями творчих завдань;

б) коли організація їх діяльності по розв'язанню творчих завдань здійснюється з опорою на їх інтереси, потреби, потенційні можливості, здібності тощо;

в) коли організація дільності школярів щодо вирішення творчих завдянь здійснюється таким чином, що вона сприяє і допомагає відкриттю в кожній дитині спроможності щодо активної самостйно- творчої роботи.

Отже, здійснюючи роботу щодо розвитку творчої особистості педагоги центру естетичного виховання "Калинка" спираються на зазначені вище положення. Саме їх врахування, як свідчать результати дослідження, сприяють не лише становленню, а й розвитку творчої особистості.